Navigace

Obsah

Zpět

20.11.2017

Usnesení č. 5/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Grunta konaného dne  20.11.2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

  1. Program schůze
  2. Volbu zapisovatele zápisu a ověřovatele zápisu
  3. Kontrolu usnesení ze dne 20.9.2017
  4. Rozpočtové opatření č. 4/2017
  5. Objednání projektové dokumentace pro stavební povolení  na stavbu „Vodovod v obci Grunta včetně vodovodních přípojek“ u společnosti VHS Vrchlice – Maleč, Kutná Hora se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 386 za částku Kč 124 903,- bez DPH
  6. Poskytovatele služby  „Administrace projektu na stavbu vodovodu v obci Grunta“  společnost WITERO s r.o. se sídlem Praha 3,  Biskupcova 1845/75 za částku Kč 81 070,-  včetně DPH + 1.99% z případně přidělené dotace
  7. „Plán financování a realizace obnovy kanalizace pro Obec Grunta na období 2017 – 2026“

 

 

V Gruntě 23.11.2017

 

Zapisovatel: Aleš Šibrava

Ověřovatel: Jiří Ložek  

Starosta: Čeněk Pozdník

Vyvěšeno: 2. 12. 2017

Datum sejmutí: 18. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět