Navigace

Obsah

Zpět

23.3.2017

Usnesení č. 1/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Grunta konaného dne  23.3.2017

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Program schůze
 2. Volbu zapisovatele zápisu a ověřovatele zápisu
 3. Kontrolu usnesení ze dne 21.12.2016

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. informaci  o činnostech spojených s případnou realizací vodovodního přivaděče   a vodovodních řadů v obci
 2. informací o uskutečněném auditu hospodaření obce Grunta za rok 2016
 3. informaci o pronájmu tzv. „Farské zahrady“ panem J. Vebrem
 4. informaci o záměru vyčistit obecní cesty od náletových dřevin ze strany p. J. Vebra
 5. zájem pana V. Krejčího o pronájem pozemku par. číslo 576/11 a 576/12 v k.ú. Grunta
 6. informaci průběhu oprav požární nádrže
 7. informaci o záměru  obce provést stavbu „Altánu“ v prostoru dětského hřiště
 8. informace místě a způsobu konání akce „Čarodějnice 2017“
 9. informaci o četnosti přistavění kontejneru na bioodpad
 10. informaci o opravě přístupové komunikace ke hřbitovu
 11. informaci o možnosti poskytnutí dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje

 

V Gruntě 26.3.2017

 

Zapisovatel: Aleš Šibrava

Ověřovatel:  Martin Vokřál   

Starosta: Čeněk Pozdník

Vyvěšeno: 15. 4. 2017

Datum sejmutí: 1. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět