Navigace

Obsah

Zpět

Program schůze zastupitelstva na 14.3.2018

Program schůze zastupitelstva obce Grunta na 14.3.2018 v 1900 hod.  

 1. Zahájení
 2. Program schůze
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Usnesení z minulé schůze 21.12.2017
 5. Rozpočtové opatření č.5
 6. Audit
 7. Schválení závěrečného účtu za rok 2017
 8. Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin - Poline s.r.o.
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

Vyvěšeno: 4. 3. 2018

Datum sejmutí: 14. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět