Navigace

Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Grunta
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Grunta
  Grunta 42
  280 02 Grunta
 • e-mailem: 
 • elektronickým podáním:  podatelna@grunta.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 327 563 476 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Grunta
středa: 15.30 - 17.30