Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č.2 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Grunta konaného dne 8.6.2022

 

Usnesení č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Grunta konaného dne  8.6.2022

 

Zastupitelstvo obce Grunta schvaluje:

 1. Program schůze
 2. Volbu zapisovatele zápisu a ověřovatele
 3. Kontrolu usnesení ze dne 9.3.2022
 4. Počet sedmi zastupitelů obecního zastupitelstva obce Grunta pro volební období 2022 až 2026
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2022
 6. Účetní závěrku obce za rok 2021
 7. Závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad
 8. Poskytnutí příspěvku na činnost z.s. Linka Bezpečí
 9. Záměr případné samotěžby dřeva v lokalitě Malý Kuklik na základě zájmu občanů obce

 

Zastupitelstvo obce Grunta schvaluje a podpisem starostu pověřuje:

 1. Smlouva o poskytnutí produktu se společností Galileo Corporation s r.o. Chomutov
 2. Dohoda o promítnutí palivového příplatku s akciovou společností NYKOS Ždánice

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu

 1. Jednáním o pachtu pozemku parcelní číslo 675 v k.ú. Grunta a to v souladu se závěry jednání OZ Obce Grunta 

 

V Gruntě 12.6.2022

 

Zapisovatel:  Aleš Šibrava          

Ověřovatel:  MUDr. Ondřej Sobek, CSc.                             

Starosta: Aleš Šibrava

 

 

 

 

Vyvěšeno: 14. 6. 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022

Zodpovídá: Aleš Šibrava

Zpět