Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č.3 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Grunta konaného dne 24.8.2022

Usnesení č. 3 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Grunta konaného dne  24.8.2022

 

Zastupitelstvo obce Grunta schvaluje:

 1. Program schůze
 2. Volbu zapisovatele zápisu a ověřovatele
 3. Kontrolu usnesení ze dne 8.6.2022
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2022
 5. Aktualizovaný plán společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území obce Grunta
 6. Priority realizace prvků  plánu společných zařízeních při komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území obce Grunta
 7. Schvaluje předloženou „Smlouvu o samovýrobě dřeva“

 

Zastupitelstvo obce Grunta bere na vědomí:

 1. Zpracování nového územního plánu sídelního útvaru obce Libenice
 2. Prodej pozemků společnosti KORAMO s r.o. se sídlem Kutná Hora – Šipší, Sportovců 1 v rámci jejího insolvenčního  řízení
 3. Stavbu „Zkapacitnění komunikace I/38“ a stavbu „Obchvat Kutná Hora“

 

Zastupitelstvo obce Grunta starostu pověřuje

 1. Dopracováním pachtovní smlouvy se společností POLINE s r.o. se sídlem Nebovidy čp. 73, 280 02 Kolín, IČ: 629 58 500 ve smyslu závěru jednání obecního zastupitelstva obce Grunta.
 2. Prověřením možnosti přijetí dopravně inženýrských opatření, která by vedla ke zklidnění dopravy na páteřní komunikaci v obci

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu  podpisem:

 1. Smluv o samovýrobě dřeva se zájemci z řad občanů obce, kteří mají v obci trvalý pobyt

 

V Gruntě 30.8.2022

 

Zapisovatel:  Aleš Šibrava 

Ověřovatel:  Martin Vokřál                             

Starosta: Aleš Šibrava

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12. 9. 2022

Datum sejmutí: 28. 9. 2022

Zodpovídá: Aleš Šibrava

Zpět